preloader

Taşınmazların Ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi K...

particle One particle Two particle Three particle Four particle Five
Service Two

Taşınmazların Ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Broşür Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ‘’Taşınmazların ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü’’ yayımlanmıştır. Bilindiği üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 16/7/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde; Yeniden değerleme yapabilecek ve yapamayacak mükellefler, Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek varlıklar, Yeniden değerleme için esas alınacak değer, Yeniden değerlemenin ne zamana kadar yapılabileceği, Yeniden değerleme yapmak için kullanılacak oran ve sonrasında ortaya çıkan değer artışının nasıl hesaplanacağı, Hesaplanan değer artışı ve yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda nasıl gösterileceği, Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan verginin beyanı ve ödemesi, gibi genel bilgiler yer almaktadır.