Vergisel Risk Değerlemesi

 

Vergisel risk değerlemesi, işletmelerin devlete karşı en önemli görevi olan vergi ödeme yükümlülüğünden kaynaklanan, cezai yaptırımlara yol açacak her türlü aksaklığın, muhtemel bir vergi incelemesi öncesi kontrol ve denetim hizmetidir. Bu hizmet kapsamında işletmenin cari yıl ve geçmiş yıllara ait mali sonuçlarının vergisel analizi yapılarak önemli vergi riskleri tespit edilmekte ve bu risklerin finansal etkileri ortaya konulmaktadır. Yeniden yapılanma sürecinde yapılacak olan vergisel risklere yönelik analizler, şirketinizin faaliyet konusu çerçevesinde şekillendirilir. Lonca Yeminli Mali Müşavirlik, vergisel risk değerlemesi hizmeti ile müşterilerine katma değer yaratan, sonuca yönelik çözümler sağlamaktadır.