Vergi Davası Ve İnceleme Danışmanlığı Hizmetleri

VERGİSEL UYUŞMAZLIK HİZMETLERİ Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklara çözüm yolları bulması bir uzmanlık dalıdır. Lonca YMM, mükelleflerin söz konusu olan uyuşmazlıklarına deneyim, bilgi ve uzmanlığını kullanarak en az zararla veya zararsız atlatabilmesini sağlamaktadır. Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve dokümantasyonun hazırlanması, tutanakların incelenmesi Uzlaşma veya dava açma ihtiyacının irdelenmesi ve bu süreçlere ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti, Vergi ihtilafına gidilmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dava dilekçelerinin hazırlanması, Özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi.