Transfer Fiyatlandırması Raporlama Hizmetleri

Transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca firmaların 01.01.2007 tarihinden itibaren yapılan düzenlemelerle birlikte belgelendirme yükümlülükleri; Öncelikle Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan transfer fiyatlandırması formunu doldurmak suretiyle ilişkili işlem ve kişilerin işlem türü, işlem tutarı ve yöntem itibariyle beyan edilmesi, Ardından ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönemine kadar raporlanması ve istenmesi halinde İdare veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesidir. Transfer fiyatlandırması kapsamında işlemleri bulunan şirketlerin , Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde verilen transfer fiyatlandırması formunda yer alan ilişkili kişiler, işlemler ve uygulanan yöntem bilgilerinin, yıllık olarak hazırlanan raporda yapılan açıklamalarla uyumu gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde verilen TF formunda belirtilen ilişkili kişiler, işlemler ve yöntemlerinin işleme konu taraflarca da ibraz edilecek belgelerde de uyumlu olması beklenmektedir. İdareye veya vergi incelemesine yetkili kişilere ibraz edilecek raporun önceden hazırlanması, seçilmiş yöntemlerin firmanın sektörüne veya emsaline uygunluğu, tutarlılığı analizler sonucunda profesyonel bakış açımızla değerlendirilmektedir.