Kurumsal İç Denetim Hizmetleri

Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda iş dünyasında şirketlerin sürekliliğini etkileyen veya etkileyebilecek olan birçok dış etken sayabiliriz. İşletmelerin varlıkları dışında, satıcılar, müşteriler, finans kurumları, yatırımcılar, kamu kurum ve kuruluşları ve kanun koyucu için dürüst resim ilkesinden hareketle güvenilir olma özelliğini yitirmemelidirler. Bu bağlamda, şirketlerin öncelikle iç kontrol sistemini ve faydalarını önemsiyor olmaları beklenir. İç denetim hizmetlerimizde; Şirketin işletme içerisindeki risklerini kontrol altına almak, İşletme varlıklarını ve değerlerini korumak, Yapılan denetimlerle birlikte iç kontrol sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin saptanması, İşletme içerisinde uygulamaya yönelik kural ve yazılı prosedürlerin işlevinin kontrolü, Yasal mevzuata uygunluğun sağlanması, İşletme içerisindeki suistimal ve muhasebe hilelerinin şirkete vereceği zararlardan korunması, Finansal raporlamalarda güvenilirliği sağlamak, amaçlanmaktadır.