preloader

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ve Bazı Kanunlarda D...

particle One particle Two particle Three particle Four particle Five
Service Two

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

26.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazete’de 7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlar bu sirkülerimizde özetlenmektedir. Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazançlarının Gelir Vergisinden İstisna Tutulması Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları, gelir vergisinden istisna edilmektedir. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir. (Madde 1) Bu düzenleme, 01/01/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde (26.10.2021) yürürlüğe girmiştir.